Καρδιολογικό Ιατρείο

Στο χώρο του ιατρείου που βρίσκεται στα Βριλήσσια, προσφέρεται η δυνατότητα εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων με στόχο την διερεύνηση πιθανής παθολογίας από την καρδιά και την κατάλληλη αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων.

-Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Triplex (υπέρηχο) καρδιάς

-Holter καρδιακού ρυθμού 24ωρου (Holter ECG)

-Holter αρτηριακής πίεσης 24ωρου(Holter ΑΠ)

-Διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων

Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος

-Προαθλητικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών άθλησης

-Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων

Επίσκεψη Κατ'οίκον

Για ασθενείς που δεν δύνανται να προσέλθουν στο χώρο του ιατρείου υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης.

Ο φορητός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

-Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Triplex (υπέρηχο) καρδιάς

-Holter καρδιακού ρυθμού 24ωρου (Holter ECG)

-Holter αρτηριακής πίεσης 24ωρου (Holter ΑΠ)

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Ο ιατρός συνεργάζεται με ιδιωτικές κλινικές για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβατικές πράξεις:

-Στεφανιογραφία/Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων

-Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη/ Κατάλυση αρρυθμιών

-Διαδερμικές επέμβασεις καρδιακών βαλβίδων

Επείγοντα Περιστατικά

Ασθενοφόρο

…όπως οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, αρρυθμίες, απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας κλπ, μπορούν να αντιμετωπισθούν στα αντίστοιχα νοσοκομεία με τα οποία συνεργάζεται ο ιατρός, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και με νοσηλεία όποτε απαιτείται.