Τι είναι το Holter Ρυθμού

 

Τι είναι το Holter Ρυθμού:

Το Holter Καρδιακού Ρυθμού [24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογράφηματος (ΗΚΓ), Holter ΗΚΓ ή Holter «καρδιάς»] αποτελεί μια ιατρική εξέταση που πραγματοποιείται από καρδιολόγο με σκοπό τη διάγνωση, τη μελέτη και την παρακολούθηση των καρδιακών αρρυθμιών. Οι αρρυθμίες της καρδιάς συχνά έχουν διαλλείπουσα φύση, με αποτέλεσμα η εξέταση του ασθενούς στο ιατρείο και το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας συχνά να μην αποκαλύπτουν τη διάγνωση. Με το Holter Ρυθμού μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ για ένα ή περισσότερα 24ωρα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα εντοπισμού της αρρυθμίας. Έτσι ο θεράπων ιατρός θα οδηγηθεί στη σωστή διάγνωση και θα μπορέσει να προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση του ασθενούς.

Γιατί να κάνω Holter Ρυθμού:

Η εξέταση παραγγέλνεται από τον ιατρό όταν υπάρχει υποψία για παρουσία αρρυθμίας που δεν μπορεί να εντοπισθεί από την εξέταση στο ιατρείο. Όταν υπάρχουν συμπτώματα συμβατά με αρρυθμία, όπως αίσθημα προκάρδιων παλμών (αίσθημα αρρυθμίας, διαλείψεις στον παλμό, παύσεις, έντονοι καρδιακοί κτύποι), βραδυκαρδία, ταχυκαρδία ή απώλεια αισθήσεων, το Holter Ρυθμού αποτελεί πολύτιμη εξέταση για τη διάγνωση. Με το Holter Ρυθμού μπορούν να εντοπισθούν διάφορες καρδιακές αρρυθμίες, όπως έκτακτες συστολές, κολπική μαρμαρυγή, υπερκοιλιακές ή κοιλιακές αρρυθμίες, παύσεις, διαταραχές της αγωγής της καρδιάς, βραδυκαρδία κ.α. Παράλληλα, μπορεί να ποσοστικοποιηθέι το αρρυθμιολογικό φορτίο (δηλαδή η συχνότητα των αρρυθμιών στο 24ωρο), να γίνει παρακολούθηση των ασθενών και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας. Συχνά, το Holter Ρυθμού έχει ένδειξη και σε ασυμπτωματικά άτομα που έχουν μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης επικίνδυνων αρρυθμιών, όπως λ.χ. ασθενείς με στεφανιαία νόσο και έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες κλπ. Το Holter Ρυθμού αυξάνει την πιθανότητα καταγραφής μιας αρρυθμίας, αλλά δεν εξαντλεί πάντα τη διαγνωστική διερεύνηση: ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε άτομο με αυξημένη υποψία θα οδηγήσει ενδεχομένως σε συμπληρωματικό διαγνωστικό ελεγχο ή σε επανάληψη της εξέτασης.

Πώς γίνεται το Holter Ρυθμού:

Στην πράξη η συσκευή τοποθετείται και αφαιρείται στο ιατρείο, αλλά η καταγραφή λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον του ασθενούς υπό κανονικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ώστε να μη στερείται αντικειμενικότητας ως προς την καθημερινότητα του εξεταζόμενου. Το ηλεκτρικό σήμα της καρδιάς λαμβάνεται από κατάλληλα αυτοκόλλητα που τοποθετούνται στο στήθος του εξεταζόμενου και συνδέονται με καλώδια με το καταγραφικό που φέρει ο εξεταζόμενος μαζί του όλο το 24ωρο. Η συσκευή έχει μικρό μέγεθος και βάρος ώστε να μην εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες και να μην γίνεται έντονα αντιλητή από τον εξεταζόμενο. Η εξέταση είναι ανώδυνη και ακίνδυνη, καθώς η συσκευή καταγράφει, αλλά δεν εκπέμπει ηλεκτρικό σήμα.

 

Συνοψίζοντας, το Holter Ρυθμού αποτελεί μια εξιδεικευμένη καρδιολογική εξέταση με στόχο τον εντοπισμό και τη διάγνωση των καρδιακών αρρυθμιών σε συμπτωματικά άτομα, την παρακολούθηση της κλινικής πορείας ασθενών με γνωστή αρρυθμία και την πρόληψη επικίνδυνων αρρυθμιών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού στο φυσικό περιβάλλον του ασθενούς και αποτυπώνει με ακρίβεια τη λειτουργία της καρδιάς στην καθημερινότητα του εξεταζόμενου, ώστε να οδηγήσει στη βέλτιστη αντιμετώπιση των αρρυθμιών.

 

Χρήστος Μιχαλακέας, MD, PhD

Καρδιολόγος