ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ

Η πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές σε πάσχοντες από καρδιοπάθεια. Συχνά, ανάλογα με το είδος της επέμβασης, είναι απαραίτητος ο προληπτικός προεγχειρητικός έλεγχος από καρδιολόγο για να ληφθούν μέτρα πρόληψης και προστασίας του ασθενούς από την εμφάνιση δυσάρεστων επιπλοκών κατά την εγχείρηση ή μετά.

Καρδιοπάθειες

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:46:49+03:00

Καρδιοπάθειες

Η πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές σε πάσχοντες από καρδιοπάθεια. Συχνά, ανάλογα με το είδος της επέμβασης, είναι απαραίτητος ο προληπτικός προεγχειρητικός έλεγχος από καρδιολόγο για να ληφθούν μέτρα πρόληψης και προστασίας του ασθενούς από την εμφάνιση δυσάρεστων επιπλοκών κατά την εγχείρηση ή μετά.