ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

 Κατά τους ψυχρούς φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες συχνά η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση μπορεί να εμφανίσουν απορρύθμιση των τιμών. Τακτικές μετρήσεις και τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής όπου χρειάζεται προστατεύουν από τις δυσάρεστες επιπλοκές της υπέρτασης.

Καρδιοπάθειες

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:34:49+03:00

Καρδιοπάθειες

 Κατά τους ψυχρούς φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες συχνά η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση μπορεί να εμφανίσουν απορρύθμιση των τιμών. Τακτικές μετρήσεις και τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής όπου χρειάζεται προστατεύουν από τις δυσάρεστες επιπλοκές της υπέρτασης.