ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ

ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ

Ο πόνος στο στήθος (προκάρδιο άλγος, στηθάγχη), ιδιαίτερα όταν επιδεινώνεται κατά την άσκηση, μπορεί να αποτελεί εκδήλωση στεφανιαίας νόσου ή άλλης σοβαρής παθολογικής κατάστασης. Αν παρουσιάζετε αντίστοιχο σύμπτωμα είναι επιτακτική η εξέταση από ιατρό προκειμένου να τεθεί διάγνωση. Αιφνίδια έναρξη προκάρδιου πόνου επιβάλλει την άμεση διερεύνηση και αντιμετώπιση του ασθενούς σε επείγουσα βάση.

Σύμπτωμα

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:45:13+03:00

Σύμπτωμα

Ο πόνος στο στήθος (προκάρδιο άλγος, στηθάγχη), ιδιαίτερα όταν επιδεινώνεται κατά την άσκηση, μπορεί να αποτελεί εκδήλωση στεφανιαίας νόσου ή άλλης σοβαρής παθολογικής κατάστασης. Αν παρουσιάζετε αντίστοιχο σύμπτωμα είναι επιτακτική η εξέταση από ιατρό προκειμένου να τεθεί διάγνωση. Αιφνίδια έναρξη προκάρδιου πόνου επιβάλλει την άμεση διερεύνηση και αντιμετώπιση του ασθενούς σε επείγουσα βάση.