ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ

ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ

Η απώλεια συνείδησης (συγκοπή, λιποθυμία) συχνά σχετίζεται με υποκείμενη καρδιοπάθεια (βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες κλπ). Η διαγνωστική διερεύνηση επεισοδίων λιποθυμίας απαιτεί κατά κανόνα την εξέταση από καρδιολόγο και περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο με υπερηχογράφημα ή holter ρυθμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σύμπτωμα

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:46:02+03:00

Σύμπτωμα

Η απώλεια συνείδησης (συγκοπή, λιποθυμία) συχνά σχετίζεται με υποκείμενη καρδιοπάθεια (βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες κλπ). Η διαγνωστική διερεύνηση επεισοδίων λιποθυμίας απαιτεί κατά κανόνα την εξέταση από καρδιολόγο και περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο με υπερηχογράφημα ή holter ρυθμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.