ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Ηλικιωμένα άτομα είναι περισσότερο ευαίσθητα στην εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα. Συχνά ο ιατρός επιλέγει έναρξη θεραπείας για υπέρταση ή δυσλιπιδιαμία σε χαμηλή αρχική δόση και με σταδιακή αύξηση, με προσοχή στις ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με άλλα σκευάσματα που λαμβάνει ο ασθενής.

Φάρμακα

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:49:45+03:00

Φάρμακα

Ηλικιωμένα άτομα είναι περισσότερο ευαίσθητα στην εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα. Συχνά ο ιατρός επιλέγει έναρξη θεραπείας για υπέρταση ή δυσλιπιδιαμία σε χαμηλή αρχική δόση και με σταδιακή αύξηση, με προσοχή στις ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με άλλα σκευάσματα που λαμβάνει ο ασθενής.