ΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η σεξουαλική υγεία είναι σημαντική παράμετρος της ποιότητας ζωής υγειών και ασθενών ατόμων. Μη διστάζετε να συζητάτε με τον ιατρό σας ζητήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας, καθώς συχνά αποτελούν εκδήλωση παθήσεων ή είναι αποτέλεσμα φαρμακευτικής αγωγής και μπορεί να επιλυθούν με κατάλληλες κινήσεις.

Καθημερινότητα

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:44:29+03:00

Καθημερινότητα

Η σεξουαλική υγεία είναι σημαντική παράμετρος της ποιότητας ζωής υγειών και ασθενών ατόμων. Μη διστάζετε να συζητάτε με τον ιατρό σας ζητήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας, καθώς συχνά αποτελούν εκδήλωση παθήσεων ή είναι αποτέλεσμα φαρμακευτικής αγωγής και μπορεί να επιλυθούν με κατάλληλες κινήσεις.