ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Η σωματική άσκηση είναι ωφέλιμη για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων, αλλά αν υπάρχει καρδιοπάθεια πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλες συνθήκες. Η εξέταση από καρδιολόγο πριν τη συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης μπορεί να σας προστατεύσει από ενδεχόμενες επιπλοκές, γνωστής ή μη, καρδιοπάθειας.

Καθημερινότητα

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:36:06+03:00

Καθημερινότητα

Η σωματική άσκηση είναι ωφέλιμη για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων, αλλά αν υπάρχει καρδιοπάθεια πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλες συνθήκες. Η εξέταση από καρδιολόγο πριν τη συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης μπορεί να σας προστατεύσει από ενδεχόμενες επιπλοκές, γνωστής ή μη, καρδιοπάθειας.