Τι είναι το Holter Αρτηριακή Πίεσης

Τι είναι το Holter Αρτηριακή Πίεσης:

Το Holter αρτηριακής πίεσης (24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης ή «Holter πιέσεως») αποτελεί μια ιατρική εξέταση που πραγματοποιείται με σκοπό τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης, καθώς και τη μελέτη και την παρακολούθηση της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης σε πάσχοντες από γνωστή αρτηριακή υπέρταση. Η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) δεν έχει συνεχώς μια σταθερή τιμή, άλλα κυμαίνεται ανάλογα με τις δραστηριότητες των ατόμων και τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτής της διακύμανσης είναι συχνά η μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο να μην αντανακλά απόλυτα την πραγματική τιμή της ΑΠ στην καθημερινότητά των ασθενών. Με το Holter αρτηριακής πίεσης μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας πολλαπλές μετρήσεις της ΑΠ μέσα στο 24ωρο. Έτσι ο θεράπων ιατρός θα οδηγηθεί στη σωστή διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης, θα μπορέσει να αποκαλύψει πιθανά αίτια που σχετίζονται με αύξηση της ΑΠ (όπως λ.χ. σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο) και θα μπορέσει να προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση του ασθενούς βάσει της 24ωρης διακύμανσης των τιμών της ΑΠ.

Γιατί να κάνω Holter Αρτηριακή Πίεσης:

Η εξέταση παραγγέλνεται από τον ιατρό όταν υπάρχει υποψία για παρουσία αρτηριακής υπέρτασης και ανάγκη τεκμηρίωσης της διάγνωσης. Με το Holter αρτηριακής πίεσης μπορεί να διαγνωσθεί η λεγόμενη «υπέρταση της λευκής μπλούζας» (white coat hypertension), όπου ο ασθενής δεν πάσχει από αληθή υπέρταση και δεν χρήζει φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης, σε περιπτώσεις συγκεκαλυμμένης αρτηριακής υπέρτασης (masked hypertension), ο ασθενής εμφανίζει φυσιολογικές μετρήσεις ΑΠ στο ιατρείο, αλλά παθολογική διακύμανση της ΑΠ στην καθημερινότητά του και χρήζει αντιμετώπισης. Περιπτώσεις ασθενών με ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή υπέρταση συχνά χρήζουν μελέτης με Holter αρτηριακής πίεσης. Με την εξέταση μπορούμε να σταδιοποιήσουμε το βαθμό της αρτηριακής υπέρτασης και να επιλέξουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή με εξατομίκευση τηις ανάγκες τα κάθε ασθενούς. Επιπλέον, σε πάσχοντες από αρτηριακή υπέρταση που ήδη λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, το Holter αρτηριακής πίεσης μας επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αγωγής και επιτρέπει παρεμβάσεις, όπως λ.χ. αλλαγή της δόσης ή της ώρας λήψης των αντιϋπερτασικών φαρμάκων, ώστε να πετύχουμε τη βέλτιστη ρύθμιση της ΑΠ. Τέλος όταν υπάρχουν συμπτώματα ζάλης και αδυναμίας, το Holter αρτηριακής πίεσης μπορεί να αναδείξει επεισόδια υπότασης και να μας καθοδηγήσει στην τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής και στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων παρενεργειών από τα φάρμακα ή άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Πώς γίνεται το Holter Αρτηριακής Πίεσης:

Στην πράξη η συσκευή τοποθετείται και αφαιρείται στο ιατρείο, αλλά η καταγραφή της ΑΠ λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον του ασθενούς υπό κανονικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ώστε να μη στερείται αντικειμενικότητας ως προς την καθημερινότητα του εξεταζόμενου. Η ΑΠ μετριέται με κατάλληλη περιχειρίδα που  συνδέεται με το καταγραφικό που φέρει ο εξεταζόμενος μαζί του όλο το 24ωρο. Η συσκευή έχει μικρό μέγεθος και βάρος ώστε να μην εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες και να μην γίνεται έντονα αντιλητή από τον εξεταζόμενο και το περιβάλλον του. Η μέτρηση της ΑΠ γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας με αραιότερο ρυθμό για να μην διαταραχτεί ο ύπνος του εξεταζόμενου.

 

Συνοψίζοντας, το Holter αρτηριακής πίεσης αποτελεί μια εξιδεικευμένη καρδιολογική εξέταση με στόχο τον εντοπισμό και τη διάγνωση αρτηριακής υπέρτασης και την παρακολούθηση της πορείας της αρτηριακής πίεσης σε πάσχοντες από αρτηριακή υπέρταση. Είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος παρακολούθησης της ΑΠ στο φυσικό περιβάλλον του ασθενούς και αποτυπώνει με ακρίβεια την διακύμανση της ΑΠ και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ώστε να οδηγήσει στη βέλτιστη αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.

 

Χρήστος Μιχαλακέας, MD, PhD

Καρδιολόγος