Αρθρογραφία

dierevnisi

Προληπτικός Έλεγχος και Αντιμετώπιση Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (στεφανιαία νόσος και έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριακή νόσος) αποτελούν το πρώτο αίτιο απώλειας ζωής…

about_us_img14.jpg

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Χ. Α. Μιχαλακέας Καρδιολόγος Τι είναι: Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) αποτελεί μια παρακλινική εξέταση που αναλύει το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από την καρδιά.

shutterstock_431851042

Τεστ Κόπωσης

Τι είναι: Το Τεστ Κόπωσης (Δοκιμασία Κόπωσης) αποτελεί μια εξέταση η οποία αναλύει τις μεταβολές του ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς σε κατάσταση άσκησης. Η εξέταση γίνεται με κατάλληλη συσκευή